• Χρόνος Αλλαγής: 3-6 μήνες περίπου
  • Ιδιότητες: Αφαιρεί αιωρήματα (χώμα, πέτρες, λάσπη, σκουριά)
  • Ροή Νερού: 500 λίτρα/ώρα
  • Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 80°C (176°F)
  • Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 4°C (39,2°F)