Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Πυκνότητα διήθησης: 0.5-1μm
  • Ροή: 7,5 lt/min
  • Μέγιστη δυνατότητα  φιλτραρίσματος 34.000lt
  • Χρόνος αλλαγής: 6-12 μήνες , ανάλογα την κατανάλωση
  • Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 7.8 bar
  • Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 7,8bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 38°C
  • Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 2°C