Χρόνος αλλαγής: 3-6 μήνες περίπου

Ιδιότητες: Αφαιρεί αιωρήματα (χώμα, πέτρες, λάσπη, σκουριά)

Ροή νερού: 800 λίτρα/ώρα