Μονή συσκευή φίλτρου νερού κάτω πάγκου με ανταλλακτικό η οποία περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, κεφαλή και βάση.